دانلود محصولات اداری


هنگام نصب محصولات ESET یا هر نرم افزار دیگر، توصیه نمی‌کنیم که از پوشه‌های
Downloads، Temp، Desktop و مشابه اینها، برای نصب استفاده کنید.
همیشه یک پوشه‌ی جدید برای نصب نرم‌افزارها بسازید.
فایل نصبی را در آن پوشه قرار دهید سپس شروع به نصب آن نمایید.
هیچ محصولی برای دانلود یافت نشد.